Jak daleko

jak daleko zabrnął świat pięść za pięść fałsz za fałsz
w sercach ludzi zima w myślach mroźny klimat
trwa od lat

dzień za dniem upływa czas dookoła wszystko gra
lecz Ty pokój niesiesz dzieciom swym na świecie
tak jak nam

zostawiasz samych sobie choć na chwilę
jak Pana gdy na krzyżu mękę niósł
i czekasz kiedy w niebo pieśń popłynie
z ufnością i w pokorze z naszych ust

i potem tylko dotkniesz swoją dłonią
i nikt już nas nie wyrwie z Twoich rąk
bo miłość Twoja życia jest osłodą
i pokój zsyłasz i radość ze wszech stron

zapach trawy wzmaga się idzie wiosna lepszy dzień
Pan przychodzi w burzy aby zbawić ludzi
życie nieść

lecz już teraz pośród burz masz na ziemi wierny lud
drogą poświęcenia kroczy do zbawienia
jak Syn Twój

a na koniec Panie spraw by Twój uśmiech świecił nam
by Twa czystość kwitła w sercach tak jak kryształ
wszystkich nasmp3